OFFICIAL LOWARA DISTRIBUTOR

ОДБЕРЕТЕ

ПРОИЗВОДИ

Дома > Производи > Пумпи со фреквентна регулација (Хидровар)

КАТЕГОРИЈА

TEKNOSPEED И HYDROVAR WATERCOOLED

Моно-блок Пумпи

GTKS, TKS and HVW (HYDROVAR со водено ладење) - Серија од фрекфентно регулирани електрични пумпи и хидростаници

Повеќе-степени Пумпи

Монофазниот хидровар со водено ладење и Teknospeed фрекфентно регулираните електрични пумпи се дизајнирани за стамбена употреба и обезбедуваат конфорт и предност за константен притисок во домот. Teknospeed серијата составена од фрекфентен регулатор, вграден на самата пумпа која ја регулира брзината на моторот со што обезбедува константен притисок до корисниците, дури и кога се изменува потребата за вода.

Во опсег се голем број на модели и типови на пумпи:

Хоризонтални пумпи: HVW/HMZ, HVW/BG, HVW/CEA-CA.

Хоризонтални и вертикални пумпи:TKS/HMZ, TKS/BG, TKS/CEA-CA, TK/SV.

Моноблок или хидростаници:GTKS20/HMZ, GTKS20/BG, GTKS20/CA, GTKS20/SV

Греење, климатизација
и топла вода

Пумпи за одвод и
канализација

Спецификации:

Проток: до 16 m3 / h

Висина: до 75 m

Напојување: монофазна со 50 Hz и 60 Hz

Моќност: од 0,30 kW до 1,10 kW

Максимален работен притисок: 25 бари

Работна температурата: од 5,00 C до 40,0 C

Потопни (бунарски) пумпи

Хидростаници

Пумпи со фреквентна регулација (Хидровар)

Командни табли за
контрола на пумпи

Мембрански Садови Zilmet

Додатни Материјали


ТЕЛ/ФАКС:

+389 2 2774 071

E-MAIL:

tehnoservis.tt@gmail.com

TEK/HYD

Каталог

HYDROVAR серија

Контролни системи за заштеда на енергија

Контролни системи за заштеда на енергија

Спецификации:

Напојување: монофазна и трофазни со 50 Hz и 60 Hz

Моќност: од 1,10 kW до 45,00 kW

Работна температурата: од 5,00 C до 40,0 C

HYDROVAR

Каталог

SVH серија

Вертикални повеќестепени центрифугални пумпи со фреквентна регулација

Вертикални повестепени центрифугални пумпи опремени со хидровар, контролна единица со микропорцесор дизајнирани да управуваат со перформансите на пумпата, на основа на услувите и барањата на системот. Основната SV пумпа е трансформирана во комплетен пумпен систем кој одговара на поголем број на корисници. Голем број на различни изведби и дизајни се достапни со наведените модели 2-4-8-16-33-46-66-92 m3/h номинални капацитети.

Спецификации:

Проток: до 120 m3 / h

Висина: до 330 m

Напојување: монофазна и трофазни

Моќност: од 0,25 kW до 45,00 kW

Максимален работен притисок: 40 бари

Работна температурата: до 80,0 C

SVH

Каталог