OFFICIAL LOWARA DISTRIBUTOR

ОДБЕРЕТЕ

ПРОИЗВОДИ

Дома > Производи > Хидростаници

КАТЕГОРИЈА

SPHERE UNITS, BLOCK AND GENYOSYSTEМ

Моно-блок Пумпи

Хидрофори, целосно автоматизирани за водоснабдување.

Повеќе-степени Пумпи

Оваа единица се состои од монофазна пумпа и сет за притисок. Достапна е во електромеханичка верзија, Хидрофор ( мембрански сад, пресостат, манометар и различни спојки) и во елетронска единица (пумпа со вградено GENYO уред).

Греење, климатизација
и топла вода

Пумпи за одвод и
канализација

Спецификации:

Проток: до 6,60 m3 / h

Висина: до 56 m

Напојување: монофазна со 50 Hz и 60 Hz

Моќност: од 0,30 kW до 1,10 kW

Максимален работен притисок: 6 бари

Работна температурата: до 40,0 C

Потопни (бунарски) пумпи

Хидростаници

Пумпи со фреквентна регулација (Хидровар)

Командни табли за
контрола на пумпи

Мембрански Садови Zilmet

Додатни Материјали


ТЕЛ/ФАКС:

+389 2 2774 071

SU-B-GS

Каталог

E-MAIL:

tehnoservis.tt@gmail.com

Погледни
Каталог

Превземи
Каталог

GXS20-GMD20-GTKS20

Хидростаници за стамбени објекти

Широк опсег од два пумпни сета контролирани преку пресостати или трансмитери на притисок, со константна или променлива брзина. Хидростаниците се дизајнирани да снабдуваат со вода домашни корисници врз наизменична и варијабална основа, користејки електрични мотори контролирани од контролна електронска табла.

Спецификации:

Проток: до 36 m3 / h

Висина: до 150 m

Моќност: до 4,00 kW

Максимален работен притисок: 15 бари

 

GXS20

Каталог

 

GMD20

Каталог

 

GTKS20

Каталог

GHV

Хидростаници за комерцијална и индустриска употреба

Широк опсег од 2,3 или 4 пумпни сета контролирани преку трансмитер на притисок, со константна или променлива брзина. Хидростаницата е дизајнирана за снабдување со вода на комерцијални и индустриски корисници со наизменична и варијабилна основа, користејки електрични мотори контролирани од контролна електронска табла.

Спецификации:

Проток: до 960 m3 / h

Висина: до 150 m

Моќност: до 45,00 kW

Максимален работен притисок: 15 бари

GHV

Каталог

GEN серија

Противпожарни Хидро Станици

Хидростаници произведени според EN 12845 противпожарниот стандард кои се составени од една или две сервисни пумпи придвижувани од електрични или дизел мотори. Хидростаниците исто така можат да бидат комбинирани и со пилот пумпа за одржување на притисок во противпожарниот систем.

Спецификации:

Проток: до 1.300 m3 / h

Висина: до 150 m

Моќност: до 132,00 kW

Максимален работен притисок: 15 бари

GEN

Каталог