OFFICIAL LOWARA DISTRIBUTOR

ОДБЕРЕТЕ

ПРОИЗВОДИ

Дома > Производи > Додатни Материјали

КАТЕГОРИЈА

GENYO серија

Моно-блок Пумпи

Електрични контроли за пумпи и заштитни уреди

Повеќе-степени Пумпи

GENYO, новиот опсег на компактни електронски уреди, притисочни/проточни прекинувачи за контрола и заштита на електричната пумпа.GENYO е контролирано преку електронска картица и е составено од мембрана искомбинирана со сензори за притисок и проток. GENYO овозможува автоматска контрола на пумпата (вклучување и исклучување) на основа на моменталната побарувачка на вода, спречувајки промена на притисок на потисната страна со константен работен притисок. GENYO соединува повеќе системски контроли во еден уред. Достапно е во две верзии: 8A со три фиксни стартни притисоци (GENYO 8А) и 16А со автоматски рестарт (GENYO 16А)

Греење, климатизација
и топла вода

Пумпи за одвод и
канализација

Спецификации:

Проток: до 10 m3 / h

Напојување: монофазна и трофазни со 50 Hz и 60 Hz

Моќност: до 2,20 kW

Максимален работен притисок: 10 бари

Работна температурата: до 60,0 C

Потопни (бунарски) пумпи

Хидростаници

Пумпи со фреквентна регулација (Хидровар)

Командни табли за
контрола на пумпи

Мембрански Садови Zilmet

Додатни Материјали


ТЕЛ/ФАКС:

+389 2 2774 071

GENIO

Каталог

Погледни
Каталог

Превземи
Каталог

E-MAIL:

tehnoservis.tt@gmail.com

ДОДАТЕН МАТЕРИЈАЛ

Додатни Материјали - Пловак, Пресостати, Термо спојки, Сензори за притисок

Додатни Материјали - Пловак, Пресостати, Термо спојки, Сензори за притисок итн.

 

ДМ

Каталог

Погледни
Каталог

Превземи
Каталог